Zatrudnianie młodocianych pracowników w świetle prawa, przepisy bhp w pracy

Czasy się zmieniają i obecnie można zobaczyć i spotkać coraz więcej młodych, niepełnoletnich osób, które podejmują pracę. Młodzi ludzie dla dodatkowych – czasem niezbędnych – pieniędzy mogą zrobić naprawdę wiele, czasem zapominając o tym, że sami mają prawa, które pracodawca powinien respektować. Pokazują w ten sposób swoim zwierzchnikom, że nie liczą się z tym, jakie możliwości daje im w danym momencie prawo i przepisy bhp. Ponieważ sytuacja, w której pracodawca wykorzystuje swoją władzę nad młodocianym pracownikiem powtarza się bardzo często, postanowiliśmy zareagować w tym temacie, pisząc odpowiedni artykuł. Młodzi, to w szczególności skierowane jest do was, abyście wiedzieli jakie macie prawa i obowiązki w pracy i jakich postanowień prawa pracy nikt nie może przy was łamać.

Młodociani pracownicy a szkolenia bhp

o-TEENAGERS-facebookOczywiście najlepiej by było, gdyby nastolatkowie ukończyli w życiu chociaż jeden porządny kurs bhp. Piszę „porządny”, ponieważ szkolenia bhp w instytucjach oświatowych, placówkach edukacyjnych odbywają się zazwyczaj na zasadzie „ktoś przyjdzie, coś poopowiada, uczniowie podpiszą się na liście, że byli na zajęciach” i tyle w tym temacie. Młodociani pracownicy sami z siebie powinni zainteresować się szkoleniem bhp i zasadami, według których funkcjonują na rynku pracy – na przykład przyjść na kurs bhp w firmie
http://szkoleniabhp.edu.pl

Przede wszystkim więc należy wiedzieć, że istnieje kilka form zatrudniania młodocianych:

  • przygotowanie zawodowe – nauka zawodu; przyuczenie do wykonywania określonej pracy

  • w innym celu niż przygotowanie zawodowe – lekkie prace, np. rozdawanie ulotek.

Młodociani posiadają liczne prawa w zakresie ochrony pracy. Do najważniejszych postanowień należą (wszystkie te zagadnienia omówione są w Kodeksie Pracy w artykułach 201-204):

  • badania lekarskie

  • czas pracy i nauki

  • praca nadliczbowa i nocna

  • prace wzbronione

Czas pracy i odpoczynku wg przepisów bhp

Czas pracy młodocianego nie może przekraczać 6 godzin na dobę w przypadku osoby do lat 16; 8 godzin na dobę w przypadku osoby powyżej 16 roku życia. W żadnym wypadku nie można przekraczać tych norm. Wie o tym każdy zatrudniający, kto ukończył szkolenia bhp dla pracodawców.

Ważne jest też to, w jakich godzinach pracuje młodociany pracownik (nie może wykonywać czynności służbowych w nadgodzinach – jest to surowo zabronione). Osoba poniżej lat 18 nie może wykonywać pracy w porze nocnej (do 16 roku życia są to godziny 20-6; dla osób w wieku 16-18 lat – 22-6 ).

Odpoczynek dobowy, który przysługuje pracownikowi młodocianemu wynosi 14 lub więcej godzin, zaś tygodniowy 48 godzin lub więcej.