Najczęstsze usterki eksploatacyjne wózki widłowe

konserwacjaWózki widłowe, wózki jezdniowe podnośnikowe i wszelkie inne urządzenia transportu bliskiego są na tyle skomplikowanymi i złożonymi maszynami, że zanim zostanie się ich operatorem, wypadałoby i zaleca się zrobienie odpowiedniego kursu na wózki widłowe
http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/
. Wielość mechanizmów, układów – jak na przykład układ sterowniczy, układ hydrauliczny, układ hamulcowy i inne sprawia, że ktoś, kto zna zasady poruszania się na urządzeniu i ma je wyćwiczone w praktyce, powinien również mieć w małym palcu wiadomości o najczęstszych usterkach eksploatacyjnych. Dzięki temu doskonale będzie przygotowany na każde możliwe wydarzenie, które może mieć miejsce podczas jego pracy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą listą najczęstszych usterek wózków widłowych.

Podane poniżej

informacje o usterkach w wózkach widłowych

odnoszą się jednak głównie do wózków podnośnikowych czołowych o napędzie spalinowym:

 • zęby wideł – zniszczona lub wypracowane zamki i zatrzaski, rozgięcie kąta zębów wideł, wytarcie powierzchni roboczej,

 • karetka – uszkodzenia (wyszczerbienia i wytarcia) profili gniazd zamka, zagięcia belek nośnych,

 • maszt – wypracowanie (wytarcie) prowadnic, rozgięcie lub pocienienie półek i płetw profili, zużycie bieżni i łóżysk, wytarcie elementów kotwiczących masztu, uszkodzenia lub ponadnormatywne wydłużenie łańcuchów i cięgien,

 • cylindry pochylania – przecieki wewnętrzne, przecieki zewnętrzne, uszkodzenia gwintów uch, uszkodzenia gładzi tłoczysk, uszkodzenia gładzi tulei, wypracowanie łożyska przegubowe w węzłach mocujących,

 • cylindry podnoszenia – przecieki zewnętrzne, uszkodzenia gładzi tłoczyska lub tulei cylindra, wygięcie tłoczyska,

 • cylinder osi skrętnej – wygięcie tłoczyska, wyrwania ucha, uszkodzenie gładzi tłoczyska, wypracowane łożyska przegubowe w węzłach mocujących,

 • oś skrętna – rozgięte ramiona korpusu, rozwalcowane otowry sworzni zwrotnic, wypracowane łożyska przegubowe w węzłach mocujących, wytarte czopy zawieszenia osi, luzy poprzeczne sworznia zwrotnicy,

 • serwomechanizm hamulcowy – wycieki zewnętrzne, mechaniczne uszkodzenia korpusu (pęknięcia płetwy mocującej, pęknięcia kołnierza mocującego),

 • przewody hydrauliczne – przetarcia mechaniczne, wycieki na zakuciach, uszkodzenia gwintów, korozja.

 • instalacja hydrauliczna – wycieki zewnętrzne na złączach, przecieki wewnętrzne w rozdzielaczu, spadek wydajności pomp hydraulicznych,

 • cięgna, linki i drążki – przetarcia, uszkodzenia gwintów, zaczepów, korozja,

 • felgi kół – zagięcia krawędzi, pęknięcia w strefie otworów, rozbicia gniazd nakrętek kulistych,

 • brochure_classv_2008-20

 • rama wózka – wypracowania gniazd montowania masztu, cylindrów pochylania, zespołu napędowego, zgięte wsporniki mocowania zespołu napędowego, zawieszenia osi skrętnej oraz mocowania obciążnika, pęknięcia spoin podłużnie nośnych, korozja zbiorników,

 • układ hamulcowy – zużyte okładziny szczęk, wycieki z cylinderków hamulcowych, pomp hamulcowych,

 • układ kierowniczy – wycieki z agregatu kierowniczego, nadmierne luzy w wielowpuście koła kierownicy,

 • instalacja elektryczna – zużycie eksploatacyjne akumulatora, korozja złączy elektrycznych,

 • silnik – wycieki zewnętrzne, spadek kompresji, przedmuchy kompresji do misy olejowej,

 • instalacja gazowa – nieszczelności zewnętrzne przewodów i złączy, starzenie się elementów reduktora, zatykanie filtrów i instalacji zanieczyszczeniami zawartymi w paliwie gazowym,

 • przekładnie – zużycie okładzin ciernych elementów sprzęgłowych, wycieki zewnętrzne w okolicach piast kół, wypracowania wielowpustów w strefach zasprzęglania elementów pośrednich,

 • daszek operatora i krata ochronna – popękana i pogięta konstrukcja, uszkodzone punkty mocowania do ramy i czołownicy.

To są podstawowe zagadnienia dotyczące konserwacji urządzeń transportu bliskiego, jakimi są wózki widłowe. Nie sposób jest to ogarnąć przy pomocy strony internetowej czy nawet podręcznika. Dlatego tym bardziej serdecznie zapraszam na kursy wózki jezdniowe
http://www.centrumszkolen.eu/wozki-widlowe-kursy.html
ponieważ jest to bardzo dobre i profesjonalne rozwiązanie. Dopiero po odbyciu określonych szkoleń – również z zakresu konserwacji – będzie można powiedzieć, że posiada się odpowiednią ilość wiedzy, aby pracować w takim zawodzie jak operator wózków widłowych.

Wózki jezdniowe, czynności zabronione podczas pracy na wózkach widłowych

Jak w każdym zawodzie, tak i w zawodzie operatora wózków widłowych istnieją zasady, których należy przestrzegać. Są też czynności, których pod żadnym pozorem nie wolno wykonywać, ponieważ mogłyby doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub nawet spowodowania wypadku z udziałem operatora lub osób postronnych. Przygotowaliśmy dla was taki zestaw, dzięki któremu będziecie wiedzieć, czego nie należy robić. Tego samego nauczamy na kursie na wózki widłowe
http://1wjo.pl
i dlatego wiemy, że zasady te są bardzo ważne. Zapraszamy do lektury.

Czego na wózku widłowym nie wolno robić?

stopPamiętajmy przede wszystkim, by nie korzystać z wózka widłowego, jeśli jest on w jakikolwiek sposób uszkodzony. Nie możemy również eksploatować go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem określonym przez producenta – z doświadczenia wiem, że ludzie w pracy czasem zachowują się bardzo nieodpowiedzialnie, zwłaszcza, kiedy się nudzą. Przykłady tego typu zachowań można znaleźć w internecie. Z miejsca mówimy, że w ten sposób nie należy postępować, ponieważ uszkodzimy w ten sposób nie tylko wózek widłowy, ale również siebie lub osoby postronne. Wózek widłowy służy do wykonywania określonych zadań na hali, w magazynie: do przewożenia palet z ładunkami, rozładowania towarów itp.

Na wózku jezdniowym nie wolno:

 • jeździć bez zapiętych pasów,

 • dokonywać samodzielnych napraw lub modyfikacji – od tego jest Urząd Dozoru Technicznego,

 • obciążać wózka ponad udźwig nominalny,

 • jeździć z podniesionymi widłami (powyżej standardowo określonych 300 mm),

 • uruchamiać mechanizmu podnoszenia podczas jazdy z ładunkiem,

 • podnosić lub opuszczać ładunku, jeżeli w pobliżu znajdują się osoby postronne,

 • wjeżdżać na drogi i place o nieodpowiedniej nawierzchni lub szerokości niedostosowanej do szerokości wózka,

 • wjeżdżać na pomosty, rampy, stropy o niesprawdzonej wytrzymałości,

 • wjeżdżać wózkami jezdniowymi spalinowymi do pomieszczeń produkcyjnych, w których mogą znajdować się ludzie,

 • pokonywać wzniesień o nachyleniu większym niż ustalone przez producenta,

 • wchodzić lub schodzić z wózka w czasie jazdy,

 • przekazywać wózka osobom postronnym,

 • prowadzić wózka w stanie po spożyciu alkoholu lub nietrzeźwości bądź pod działaniem innych substancji odurzających,

 • palić papierosów, spożywać posiłków lub prowadzić rozmów w czasie jazdy,

  wozek-widl

 • przewozić ładunków, których wymiary nie są dostosowane do wymiarów platformy ładunkowej bądź są rozmieszczone niesymetrycznie względem osi symetrii wózka.

Wiedzy teoretycznej na temat, czego należy nie robić na wózku jezdniowym nie da się nie przełożyć na praktykę – jeśli wiemy, w jaki sposób korzystać z urządzenia, na pewno łatwiej będzie ogarnąć prowadzenie go w rzeczywistości. Na kursy UDT bez limitu godzin jazdy zapraszam do
http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/