Wózki jezdniowe, czynności zabronione podczas pracy na wózkach widłowych

Jak w każdym zawodzie, tak i w zawodzie operatora wózków widłowych istnieją zasady, których należy przestrzegać. Są też czynności, których pod żadnym pozorem nie wolno wykonywać, ponieważ mogłyby doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub nawet spowodowania wypadku z udziałem operatora lub osób postronnych. Przygotowaliśmy dla was taki zestaw, dzięki któremu będziecie wiedzieć, czego nie należy robić. Tego samego nauczamy na kursie na wózki widłowe
http://1wjo.pl
i dlatego wiemy, że zasady te są bardzo ważne. Zapraszamy do lektury.

Czego na wózku widłowym nie wolno robić?

stopPamiętajmy przede wszystkim, by nie korzystać z wózka widłowego, jeśli jest on w jakikolwiek sposób uszkodzony. Nie możemy również eksploatować go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem określonym przez producenta – z doświadczenia wiem, że ludzie w pracy czasem zachowują się bardzo nieodpowiedzialnie, zwłaszcza, kiedy się nudzą. Przykłady tego typu zachowań można znaleźć w internecie. Z miejsca mówimy, że w ten sposób nie należy postępować, ponieważ uszkodzimy w ten sposób nie tylko wózek widłowy, ale również siebie lub osoby postronne. Wózek widłowy służy do wykonywania określonych zadań na hali, w magazynie: do przewożenia palet z ładunkami, rozładowania towarów itp.

Na wózku jezdniowym nie wolno:

 • jeździć bez zapiętych pasów,

 • dokonywać samodzielnych napraw lub modyfikacji – od tego jest Urząd Dozoru Technicznego,

 • obciążać wózka ponad udźwig nominalny,

 • jeździć z podniesionymi widłami (powyżej standardowo określonych 300 mm),

 • uruchamiać mechanizmu podnoszenia podczas jazdy z ładunkiem,

 • podnosić lub opuszczać ładunku, jeżeli w pobliżu znajdują się osoby postronne,

 • wjeżdżać na drogi i place o nieodpowiedniej nawierzchni lub szerokości niedostosowanej do szerokości wózka,

 • wjeżdżać na pomosty, rampy, stropy o niesprawdzonej wytrzymałości,

 • wjeżdżać wózkami jezdniowymi spalinowymi do pomieszczeń produkcyjnych, w których mogą znajdować się ludzie,

 • pokonywać wzniesień o nachyleniu większym niż ustalone przez producenta,

 • wchodzić lub schodzić z wózka w czasie jazdy,

 • przekazywać wózka osobom postronnym,

 • prowadzić wózka w stanie po spożyciu alkoholu lub nietrzeźwości bądź pod działaniem innych substancji odurzających,

 • palić papierosów, spożywać posiłków lub prowadzić rozmów w czasie jazdy,

  wozek-widl

 • przewozić ładunków, których wymiary nie są dostosowane do wymiarów platformy ładunkowej bądź są rozmieszczone niesymetrycznie względem osi symetrii wózka.

Wiedzy teoretycznej na temat, czego należy nie robić na wózku jezdniowym nie da się nie przełożyć na praktykę – jeśli wiemy, w jaki sposób korzystać z urządzenia, na pewno łatwiej będzie ogarnąć prowadzenie go w rzeczywistości. Na kursy UDT bez limitu godzin jazdy zapraszam do
http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/