Wózki widłowe – przechowywanie butli z gazem LPG

 wozek5Są to wiadomości, które nie dotyczą stricte wózków jezdniowych, ale ich poznanie jest dla operatora równie ważne, co podstawy z teorii, budowy urządzeń transportu bliskiego. Każdy, kto posiada na stanie wózek widłowy WJO2 wózek spalinowy, zobowiązany jest do wykorzystywania umiejętności bezpiecznej wymiany butli z gazem LPG. Więcej na temat tego, czym jest płynny gaz LPG można przeczytać pod adresem:
http://kariera-operatora.blogspot.com/2015/12/wozki-widowe-zastosowanie-gazu-lpg.html
. Jeśli natomiast chcecie dowiedzieć się na temat bezpiecznego przechowywania butli z gazem, to zapraszamy do dzisiejszej lektury naszego bloga.

Najczęstsze miejsca przechowywania butli z gazem LPG na wózki jezdniowe

Istnieją przepisy, które stawiają określone wymagania wobec właścicieli butli gazowych. Zgodnie z tym butle z gazem powinny być przechowywane w odpowiednich miejscach do tego przeznaczonych. Czyli jakich? Najczęstszym miejscem przechowywania butli z mieszaniną propanu-butanu są kontenery o konstrukcji ażurowej. Są to specjalne do tego celu przygotowywane i wytworzone stalowe klatki magazynowe, niezabudowane pełnymi przegrodami i ścianami w celu sprawniejszej wymiany gazu. Nie jest to jednak najbezpieczniejsze rozwiązanie, ponieważ nie zawsze operator wózków widłowych zdaje sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń i butlę w kontenerze umieszcza w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Wadą takiego rozwiązania może być wystawienie butli na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Upały powodować mogą korozję, szybsze zużycie i niszczenie zbiornika. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy nakazują również ustawianie butli w określonej odległości:

  • 8 m od budynków użyteczności publicznej, osiedli mieszkalnych i innych budynków, które wykonane są z elementów palnych,

  • 3 m od pozostałych budynków, od studzienek i innych zagłębień terenu oraz od granicy działki.

Inne miejsca przechowywania butli do wózków widłowych

lpgPoza tym butle można przechowywać również w specjalnie do tego celu przygotowanych magazynach parterowych o lekkiej konstrukcji dachu i bocznych ścianach osłonowych z dolnym prześwitem umożliwiającym swobodny przepływ powietrza o wysokości od 20 do 25 m. Pomieszczenia, w których chcemy magazynować butle z gazem LPG powinny spełniać również wymagania określone dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Wszystkiego na temat składowania i bezpiecznej wymiany butli z gazem LPG w wózkach spalinowych można dowiedzieć się podczas szkolenia na wózki jezdniowe
http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/
.

Jeśli posiadamy już butle gazowe, to musimy również wyposażyć nasze pomieszczenie w gaśnice. Mamy tu do wyboru kilka opcji (w przypadku składowania do 440 kg gazu w postaci płynnej):

  • jedna gaśnica proszkowa o masie  9kg

  • dwie gaśnice śniegowe CO2 o masie 5 kg dla każdej z nich.